Portfolio, Lighthouse

Watercolour on Arches 600 gsm